Hızlı Konu Açma

Hızlı Konu Açmak için tıklayınız.

Son Mesajlar

Konulardaki Son Mesajlar

Reklam

Forumda Reklam Vermek İçin Bize Ulaşın

DOS Komutları

Tusunami

Fahri Üye
Fahri Üye
Galatasaray
Katılım
28 Temmuz 2013
Mesajlar
47
Tepkime puanı
9
Puanları
0
Konum
Universe
Web sitesi
www.twitter.com
1.İç (internal) KomutlarBilgisayar açıldığında RAM belleğe yerleşen komutlardır. Bilgisayar kapatıldığında RAM bellekten silinir. Bilgisayar tekrar açıldığında RAM belleğe yükler.2.Dış (external) KomutlarBu komutların çalışabilmesi için bilgisayarın diski veya disketinde dosyalarının mevcut olması gerekir.En Çok Kullanılan DOS Komutu : DIRİlk öğrenilen ve en çok kullanılan komut olan DIR istenilen sürücüdeki dizin veya altındaki dosyaların listelenmesini yada dosya aranmasını sağlar.DIR komutunun kullanım formu ve parametreleri şöyledir (Bu parametrelere ek olarak DubleSpace ile kullanılan parametreler dee mevcuttur.) :DIR [sürücü harfi:][\dizin adı][\dosya adı][/P][/W][/A[[:]atamalar]] [/O[[:]sıralama]] [/S][/B][/L][/C[H]]· /P Sayfa sayfa görüntüler. Ekranda dosya adı, dosya kapasitesi, dosyanın işlem gördüğü tarih ve saat gibi ilgili ayrıntıları görebiliriz. Listelenecek dosyalar bir ekrana sığmayacak kadar çoksa ekran dolduğunda; diğer dosyaların listesini görmek için bir tuşa basarız.· /W Yalnızca dizin ve dosya adlarını her satırda 5 isim olacak şekilde listeler.· /A Dosya atamalarına göre listeler. Atamalar :o D Dizinler (directory)o R Yalnızca okunabilir (read only) dosyalaro H Gizli (hidden) dosyalaro A Arşivlenmesi gereken dosyalar· /O Sıralama şekli :o N Adına göre (alfabetik).o S Dosya büyüklüğüne göre .o E Uzantısına (soyadına) göre (alfabetik.o D Tarih ve saate göre.o G Dizinler başta· /S Dosya veya dizin arama, alt dizinlerle birlikte listeleme.· /B Üst başlık olmadan yalnızca ad ve uzantıları listeleme· /L Küçük harflerle listele.Sürücü adı ve dizin belirtilmezse geçerli sürücü ve dizin adı olarak aktif (o an bulunulan) sürücü ve dizin kabul edilir.Örnekler:C:\>dir c:\windows\command\*.comC sürücüsünde windows dizini içindeki command adlı alt dizindeki ismi ne olursa olsun uzantısı com olan dosyaları bulur ve listeler. Bulamazsa ekrana File Not Found (dosya bulunmadı) mesajını verir.C:\>DIR KEYBTK.COM/SC sürücüsünde bütün dizinlerde ve alt dizinlerde bulunan keybtk.com dosyasının hangi dizinde olduğunu arar.C:\>DIR *.EXE/S/PC sürücüsünde bütün dizinlerde ve alt dizinlerde bulunan ismi ne olursa olsun uzantısı EXE olan dosyaları arar ve sayfa sayfa listeler.C:\>DIR A:C sürücüsünde iken A sürücüsüne takılı olan disketteki dosyaları görüntüler. Disket yok ise disketi okuyamadığını belirten mesajı ekrana yazar:Not Ready Error Reading Drive AAbort, Retry, FailAbort : Başlangıç harfi A’yı seçerek işlemden vazgeçilir ve DOS komut satırına dönülür.Retry : Başlangıç harfi R ile cevap verecek olursak disketi takarız. Vermiş olduğumuz komutun işletilmesini sağlarız.Fail : F harfi ile cevap verirsek yine DOS komut satırına geri dönülür.Format KomutuBir disketin yada diskin bilgisayarda kullanılabilir hale getirilmesi(biçimlendirilmesi) dir. Kullanılmış disketler veya diskler tekrar formatlanabilir. Ancak içerisinde mevcut olan bilgiler silinir. Bilgilerin yanlışlıkla silinmemesi için Format komutunu kullanırken dikkatli olunmalıdır. Kullanım formu :Format /q/u/s/f:büyüklükQ : Hızlı formatlama yapar.U : Tam bir formatlama yapar ve silinmiş bilgileri kurtarmak için unformat komutunun çalışmasına izin vermez.S : Disketi “sistem disketi” olarak formatlar, iki gizli dosya olan IO.SYS, MSDOS.SYS dosyalarını ve COMMAND.COM dosyasını diskete veya diske kopyalar.F : Disketin büyüklüğünü belirler. Geçerli büyüklükler 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB dır.C:\>FORMAT A:/SA sürücüsünde bulunan disketi formatlar ve sistem dosyalarını yükler. Bu disketle bilgisayar açılabilir. Disketi bu şekilde formatlamaktan dolayı disketin belli bir bölümü kullanılmış olur.MD (Make Directory-Dizin Oluşturma) KomutuBirbiriyle ilgili dosyaları bir arada tutmak için dizin oluşturulur. Dizin adı en fazla 8 karakter olmalıdır. MD komutu yeni bir dizin oluşturmak için kullanılır. Örnekler :C:\>md fakulteC sürücüsünde fakulte adlı dizin oluşturulur.C:\>md fakulte\bolumC sürücüsünde fakulte dizini içerisinde bolum dizini oluşturur.C:\>md a:\hesapA sürücüsünde hesap dizinini oluşturur.CD (Change Directory-Dizin Değiştirme) KomutuDizin içerisine girmek yada başka bir dizine geçmek için kullanılır.CD.. : Bir üst dizine geçer.CD\ : Ana dizine döner.Örnekler : C:\>CD FAKULTEC sürücüsünde bulunan fakulte adlı dizinin içerisine girer. DOS komut satırıC:\FAKULTE> şeklinde olur.C:\fakulte>cd bolumFakulte adlı dizin içerisindeki bolum adlı dizine geçmiş oluruz. DOS komut satırıC:\fakulte\bolum> şeklinde olur.C:\FAKULTE\BOLUM>CD..CD..komutu ile bir üst dizine döner ve DOS komut satırı c:\fakulte> şeklinde olur.C:\FAKULTE>CD..cd.. komutu ile ana dizine döner ve DOS komut satırı c:\> şeklinde olur.C:\FAKULTE\BOLUM>CD\CD\ komutu ile ana dizine döner ve DOS komut satırı c:\> şeklinde olur.C:\FAKULTE\BOLUM>CD\COBOLCD\COBOL komutu ile c sürücüsünde bulunan cobol dizinine geçer ve DOS komut satırı C:\COBOL> şeklinde olur.RD (Dizin Silme) KomutuBir dizin siler. Bu komutla dizinin silinebilmesi için silinecek dizinin içerisinde başka bir alt dizin ve dosyaların olmaması gerekir. Örnekler:C:\>RD TIPC sürücüsünde bulunan TIP adlı dizini siler.C:\>RD FAKULTE\BOLUMC sürücüsünde bulunan FAKULTE dizini içerisindeki BOLUM adlı dizini siler.COPY (Kopya) KomutuBir yada birden fazla dosyayı bir yerden diğer bir yere kopyalar. Kopyalanan dosyanın aynısı (veya aynı adlı) kopyalanan dizinde veya sürücüde mevcut ise bize üzerine kopyalanıp kopyalanmayacağını sorar. Kullanım formu :CopyÖrnekler:C:\>COPY *.* A:\C sürücüsünün ana dizininde bulunan bütün dosyaları A sürücüsündeki diskete kopyalar.C:\>COPY C:\COBOL\*.* A:\YEDEKC sürücüsündeki COBOL dizininde bulunan bütün dosyaları A sürücüsündeki YEDEK adlı dizine kopyalar.C:\DBASE>COPY *.EXE C:\DATAC sürücüsündeki DBASE dizininde bulunan uzantısı EXE olan dosyaları C sürücüsündeki DATA adlı dizine kopyalar.Diğer DOS KomutlarıATTRIBDosya atamalarını gösterir, değiştirir.BACKUPDisketlere dosyaları yedeklerCHKDSKSabit disk ve disketler hakkında bilgi verir, bozulmaları kontrol eder ve onarırCLSEkranı siler, temizler.DATETarihi gösterir ve değiştirir.DEFRAGDisk üzerindeki dosya parçalanmalarını düzeltir, düzenler, diski hızlandırır.DELDosyaları silmek için kullanılır. Bu komutu kullanırken dikkatli olunmalıdır.DELTREEDizinleri, dosyaları ve alt dizinleriyle siler.DISKCOPYBir disketi başka bir diskete aynen kopyalar.DOSKEYDOS komut satırında yapılan işlemleri kolaylaştırır.DOSSHELLDOS komut satırında yapılabilecek işlemleri menülerden yapmayı sağlar.EDITYazı yazmaya ve düzeltmeye yarayan bir editördür.EMM386Expanded bellek desteği verir.FASTHELPMSDOS komutları hakkında özet bilgi verir.FDISKSabit disk bölümleri oluşturmaya yarar.FINDDosyalar içinde bir karakter dizisi arar, bulduğu satırları ekrana getirir.HELPDOS komutları hakkında bilgi veren yardım sistemi.INTERLNKParalel veya seri portlardan iki bilgisayarı bağlamaya yarar. Bağlantı kurulanINTERSRVBilgisayarlardan birinde INTERLNK diğerinde INTERSRV komutu çalıştırılırKEYBKlavyeyi bir dile göre düzenlemeye yarar.LABELDiske etiket adı verir veya değiştirir.LHÜst belleğe bir program yükler.LOADHIGHÜst belleğe bir program yükler.MEMBellek ile ilgili rapor verir.MOREEkrana gelenleri sayfa sayfa görüntüler.MOVEDosyaları bir yerden başka bir yere taşır, dizin adlarını değiştirir.MSAVVirüs taraması yapar.MSBACKUPYedek almak ve geri yüklemek için kullanılır.MSDBilgisayar hakkında teknik bilgi verir.PATHÇalıştırılabilir dosyalar için arama yolu tanımlar, tanımlı olanları gösterir.PROMPTDOS komut satırı prompt’unu değiştirir. PROMPT $P$GQBASICQuick BASIC dilinde program yazmak için kullanılır.RENDosyaların adını değiştirir.RESTOREBACKUP ile disketlere alınmış olan yedekleri geri yükler.SETDOS çevre değişkenlerini gösterir, oluşturur, değiştirir veya siler.SETVERDeğişik MS-DOS versiyonlarındaki programları çalıştırabilmek için kullanılırSYSDOS sistem dosyalarını bir diskete veya sabit diske yükler.TIMESaati gösterir ve değiştirir.TREEDizinleri grafiksel olarak listeler.TYPEBir text dosyasının içeriğini görüntüler.UNDELETEDEL ile silinmiş dosyaları geri getirir.Silinme işleminden hemen sonra kullanUNFORMATFormatlanmış bir diski geri döndürür.Formatlamadan hemen sonra kullan.VERÇalışmakta olan MS-DOS’un versiyonunu verir.VOLDiskin etiketini ve seri numarasını verir.VSAFETSR olarak bellekte kalır ve virüsleri tespit eder.XCOPYDosyaları ve dizinleri istendiğinde alt dizinleriyle birlikte kopyalar.
 

Users Who Are Viewing This Konu (Users: 0, Guests: 1)

Üst