Hızlı Konu Açma

Hızlı Konu Açmak için tıklayınız.

Son Mesajlar

Konulardaki Son Mesajlar

Reklam

Forumda Reklam Vermek İçin Bize Ulaşın

Nogay Türkleri.

Tusunami

Fahri Üye
Fahri Üye
Galatasaray
Katılım
28 Temmuz 2013
Mesajlar
47
Tepkime puanı
9
Puanları
0
Konum
Universe
Web sitesi
www.twitter.com
Kıpçak grubuna dahil olan Nogaylar'ın Moğol kabilesi Mangıtlar'dan veya U z ve Peçenek Türkleri'nden geldiklerine dair görüşler bulunmaktadır. Bu Türk topluluğu, Astrahan, Kuzey Kafkasya, Kırım, Romanya'nın Köstence Bölgesi ve Türkiye'de son Altın Ordu hükümdarı Toktamış'a isyan eden ve Cuci'nin soyundan gelen tümen komutanı Nogay'ın adından Nogay'a bağlı olanlar anlamında kullanılan Nogay adıyla tanınır. Türkistan'da bilhassa Buhara ve Hive'de ise; Altın Ordu'da Timur'un oğullarına destek veren ve onlara başka boyların da katılmasıyla reisleri Edige Mirza'nın (Edige Destanı'nın kahramanı) yönetiminde güçlenen topluluğa, içlerindeki önemli boylardan birinin adına nispetle Mangıt adı verilir. Nogaylar için bu iki adı bir arada Mangıt-Nogay şeklinde kullanan kaynaklar da bulunmaktadır.1989 nüfus sayımına göre BDT ülkelerinde 75.564 Nogay Türkü yaşamaktadır. Bu nüfusun %37.5'ine tekabül eden 28.254'ü Dağistan'ın Terek Deltası'nda, 6.884'ü Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyeti'nde,12.993'ü Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti'nde, 15.569'u Stavropol Krayı'nda yaşamaktadır. Romanya'da da bir grup Nogay Türkü bulunmaktadır.Kırım Tatarlarıyla birlikte ve aynı gerekçeyle sürgüne gönderilen Nogay Türkleri'nden küçük bir grup Türkiye'ye göçmüştür. Nogay Türkleri'nin yazılı bir edebiyatları yoktur, ancak çok zengin bir sözlü edebiyatları, özellikle destan kültürleri bulunmaktadır.Kuzey (Kıpçak) şive grubuna giren Nogay Türkçesi; "Ak Nogay", "Nogay" ve "Kara Nogay" ağızlarına ayrılmaktadır. Bu gün yazı dili olarak kullanılan Nogay Türkçesi, diğer Türk şivelerinden Tatar , Kazak ve Karakalpak şivelerine çok yakındır. Bu şivede Başkurt Türkçesi'nde olduğu gibi, Arapça ve Farsça ödünç kelimelerdeki ön ses c-, y- olur. Gelecek zaman eki olarak -AyAk eki kullanılır. 1928 yılında düzenlenen ilk Nogay alfabesi, Latin esaslıydı. 1938 yılında diğer Türkler gibi, Nogaylar için de hazırlanan Kiril esaslı bir alfabe 1944'te yapılan bir değişiklikle bu günkü halini aldı.Dağistan Özerk Cumhuriyeti'nde, Nogay Türkçesi ile radyo yayını yapılmakta ve iki gazete çıkmaktadır. "Şollık Mayagi" (Bozkurt Ateşi), "Lenin Yolu" ise Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti'nde yayınlanmaktadır. 1980 yılında Nogay Türkçesiyle 8 kitap yayınlanmıştır.13. yüzyılda Nogay Türkleri'nin ana gövdesinden ayrılıp Aşağı İdil'e yerleşen Kara Ağaç kabilesinin neslinden gelen Kundurlar, bir ölçüde Astrahanlarca asimile edilmelerine rağmen, tipik Nogay Türkçesi özelliklerini sürdürürler. Şii Müslüman olan Kundurlar İdil Irmağı'nın deltası ile Astrahan'da yaşarlar. Yaşadıkları bölge karaağaç ormanları ile kaplı olduğundan Karaağaç Nogaylar'ı olarak da adlandırılırlar. Nüfuslarının 10.000'in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.Bugün çoğunluğu Başkurdistan Özerk Cumhuriyetin'de yaşayan ve Tatar Türkçesi kullanan Nogaybaklar, 18. yüzyılda Hristiyanlığa giren Nogay Türkleri'nin torunlarıdır. Çoğu daha sonra tekrar Müslüman olmuşlar ve yerli Tatar ve Başkurt Türkleri ile kaynaşmışlardır. Bugünkü sayıları 10.000 olarak tahmin edilmektedir.
 

Users Who Are Viewing This Konu (Users: 0, Guests: 1)

Üst