Hesabınız mı Çalındı ? -Hapse Kadar Cezası Var-

'WoW Pazar Alanı' forumunda Toqué tarafından 15 Mart 2014 tarihinde açılan konu

 1. Toqué
  Offline

  Toqué Üye Fenerbahçe Kayıtlı Üye

  Konular:
  109
  206
  0
  0
  Karabük, Turkey
  9 Mart 2014
  Çar Alıp Satarken böyle yapmalıyız.

  Msnden bu işlemi yapıyorsak aldıgımız veya sattıgımız kişinin

  1. Ev telefonunu alıyoruzve arıyoruz.çarı satan veya alan kişi doğrumu diye kontrol ediyoruz.

  2.Msnden karşı taraftan bir dosya istiyoruz [ 5-10 MB ].Dosyayı alırken.. Başlat > Çalıştır > Cmd yazıyoruz. > Sonra o Ekrana netstat -an yazıyoruz.ESTABLİSHED yazan ip adreslerini kayıt ediyoruz.

  3.İsim Soyisim alıyoruz.

  Çarınız Soyuldu/Çalındı ama bilgileri elinizde...

  O zaman Elinize Bir kağıt Birde Kalem Pilot yada dolma kalem alıyoruz.
  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
  ŞEHİR İSMİ
  MÜŞTEKİ: İsmimiz ve adresimizi bu kısma yazacagız

  SANIK: Charımızı Çalan/Soyanın AdıİP adresiAdresiEv telefonu vs. ( bildiğimiz tüm bilgilerini)

  SUÇ: Dolandırıcılık veya Hırsızlık yazın.

  İZAHI: Buraya dolandıranın neler yaptıgını yazın. (Örnek.''...Ait hesabımı beni dolandırarak çalmıştır.''vs.  TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle sanık xxxxx hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim . Tarihi yazın


  Müşteki:
  Ad Soyad:
  Adınız:
  Soyadınızı yazın:  POLİSE VERİYORUZ

  İzahı yazan kısma '' çarımı çaldılar karakterlerim vardı ??? kadar nakitim vardı '' Böyle yazarsanız önemsemezler.

  2.YOL
  http://bilisimsuclari.iem.gov.tr/iletisim.html linke tıklayın.

  [​IMG]

  E-Posta: ihbar.bilisim@iem.gov.tr linke tıklayın.

  Buda yasamız.


  Resmî Gazete

  Sayı : 26530

  KANUN

  İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİHAKKINDA KANUN


  Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4.5.2007

  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı yer sağlayıcı erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usülleri düzenlemektir.

  Tanımlar
  MADDE 2 (1) Bu Kanunun uygulamasında;
  a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını
  b) Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını
  c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını
  ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini
  d) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını
  e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri
  f) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri
  g) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı
  ğ) İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri
  h) İzleme: İnternet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini
  ı) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu
  i) Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı
  j) Trafik bilgisi: İnternet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak taraflar zaman süre yararlanılan hizmetin türü aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değerleri

  k) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri
  l) Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını
  m) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri
  ifade eder.  TÜRK CEZA KANUNU
  Nitelikli dolandırıcılık

  MADDE 158. (1) Dolandırıcılık suçunun;
  a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle
  b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle
  c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle
  d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kamu meslek kuruluşlarının siyasî parti vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle
  e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak
  f) Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle
  g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle
  h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında
  i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle
  j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla
  k) Sigorta bedelini almak maksadıyla
  İşlenmesi hâlinde iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
  (2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak başkasından menfaat temin eden kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

  Mala zarar verme

  MADDE 151. (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan tahrip eden yok eden bozan kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi mağdurun şikayeti üzerine dört aydan üç yıla kadar hapis veya ağır para cezası ile cezalandırılır .
   

Bu Sayfayı Paylaş